Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по аудиториям

АудиторияПара  
 
`Дистант,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
1/2Корп0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
1050Киселева С.Н. 5-НО-23
Разговоры о важном
1Копытова Н.Е. 1-ДО-20
Ин. язык
2Копытова Н.Е. 3-СДО-20
Ин. язык
3Копытова Н.Е. 6-КО-20
Ин. язык в ПД
4 
5 
6 
7Копытова Н.Е. 6-КО-22
Ин. язык в ПД
8 
 
1070Гусейнова А.Г. 4-НО-23
Разговоры о важном
1Левченко Ж.Д. 7-ПДО-20
ТиПА МР ПДО
2Тудегешев М.С 7-ПДО-23
История
3Львова Т.А. 8-ДО-20
ПЭиЭ
4 
5Львова Т.А. 1-ДО-22
ОВиПП
6Гусейнова А.Г. 4-НО-21
ООВР
7Гусейнова А.Г. 4-НО-21
ООР
8 
 
1080Кривощекова И.В. 5-НО-20
Разговоры о важном
1Тудегешев М.С 4-НО-23
История
2 
3Тудегешев М.С 1-ДО-20
Основы философии
4 
5 
6 
7Свиридова Т.В. 5-НО-21
Ест-е с МП
8 
 
1090Тальникова Н.И. 6-КО-20
Разговоры о важном
1Тальникова Н.И. 6-КО-20
РЯ с МП
2 
3Тальникова Н.И. 4-НО-20
РЯ с МП
4 
5 
6 
7 
8 
 
1120 
1Чащина Ю.В. 1-ДО-20
Ин. язык
2Чащина Ю.В. 2-ДО-23
Ин. язык
3Чащина Ю.В. 7-ПДО-23
Ин. язык
4 
5Чащина Ю.В. 7-ПДО-22
Ин. язык
6 
7 
8 
 
1140 
1 
2Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21
МРТ
3Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20
МП ИБТ
4 
5 
6 
7Бухарова Н.Д. 7-ПДО-22
Физкультура
8 
 
1150Пацер О.А. 1-ДО-20
Разговоры о важном
1Крылова М.А. 8-ДО-20
Орг. работы с Д,ИПвР
2Пацер О.А. 8-ДО-20
ОППД
3 
4 
5Пацер О.А. 2-ДО-22
ТиМО ФВиРДРиДВ
6Пацер О.А. 1-ДО-22
ТиМО ФВиРДРиДВ
7Пацер О.А. 3-СДО-22
ТиМ ФВ с практ
8 
 
2 Корпус0 
1 
2Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21
Сол-о
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
2020Шукюрова А.К. 6-КО-23
Разговоры о важном
1 
2 
3 
4 
5 
6Толченова Н.В. 3-СДО-22
Информатика и ИКТ в ПД
7 
8 
 
202.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
2040 
1Жилин Е.Р. 5-НО-20
ПОПД
2Львова Т.А. 2-ДО-20
ПЭиЭ
3Платонова Н.В. 6-КО-23
БЖ
4 
5 
6 
7 
8 
 
204.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
2070Сафина Е.С. 2-ДО-20
Разговоры о важном
1Киселева С.Н. 6-КО-23
Осн. проектной деят.
2Киселева С.Н. 4-НО-23
Литература
3Киселева С.Н. 5-НО-23
Литература
4 
5Шукюрова А.К. 6-КО-22
МОДКР НК и НК ККРО
6Шукюрова А.К. 7-ПДО-22
Педагогика
7 
8 
 
2080 
1Курюмова А.В. 5-НО-23
Химия
2Платонова Н.В. 5-НО-20
БЖ
3Курюмова А.В. 4-НО-23
Химия
4 
5Курюмова А.В. 6-КО-21
ТиМОП Окр. мир
6Курюмова А.В. 6-КО-22
ВАФиГ
7 
8 
 
2100 
1Платонова Н.В. 4-НО-20
БЖ
2Ванчугова Л.В. 1-ДО-23
Биология
3Ванчугова Л.В. 3-СДО-23
Биология
4 
5 
6 
7 
8 
 
2120Филянина Н.М. 1-ДО-23
Разговоры о важном
1Захарова Н.Л. 3-СДО-20
ПОПД
2 
3Захарова Н.Л. 2-ДО-20
ПОПД
4 
5Филянина Н.М. 3-СДО-22
ПХОМ
6Филянина Н.М. 2-ДО-22
Дошк. педагогика
7 
8 
 
2130 
1Борисова С.Н. 2-ДО-23
Литература
2Борисова С.Н. 3-СДО-23
Литература
3Борисова С.Н. 1-ДО-23
Литература
4 
5Севрюкова Л.Е. 5-НО-21
Психология общения
6Севрюкова Л.Е. 5-НО-21
Психология
7 
8 
 
2140 
1Ванчугова Л.В. 1-ДО-23
Химия
2 
3 
4 
5Свириденко О.Р. 3-СДО-21
ТиМ ЭколОД
6 
7 
8 
 
3010 
1 
2Мишина О.А. 2-ДО-23
Ин. язык
3Мишина О.А. 7-ПДО-23
Ин. язык
4 
5 
6 
7 
8 
 
302Акт зал0Зайцева А.А. 7-ПДО-23
Разговоры о важном
1Зайцева А.А. 7-ПДО-21
ДТ
2Зайцева А.А. 7-ПДО-20
Ритмика
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
302Акт.зал0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3070Белошицкая Л.О. 4-НО-20
Разговоры о важном
1Белошицкая Л.О. 2-ДО-20
ОПМ
2Белошицкая Л.О. 4-НО-20
ДЛ с пр по ВЧ
3Белошицкая Л.О. 5-НО-20
ДЛ с пр по ВЧ
4 
5Белошицкая Л.О. 4-НО-21
ОПМ
6Белошицкая Л.О. 6-КО-21
ДЛ с пр по ВЧ
7 
8 
 
3080 
1Ильяшик А.А. 7-ПДО-23
Обществознание
2Арнст Е.А. 1-ДО-20
Основы СП и СП
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3090Арнст Е.А. 3-СДО-20
Разговоры о важном
1 
2 
3Арнст Е.А. 3-СДО-20
Основы ПД и ПК
4 
5 
6 
7 
8 
 
3100 
1 
2Морозова М.В. 7-ПДО-20
Комп. графика
3Морозова М.В. 7-ПДО-20
Комп. графика
4 
5Морозова М.В. 7-ПДО-22
Информатика и ИКТ в ПД
6Морозова М.В. 3-СДО-22
Информатика и ИКТ в ПД
7Морозова М.В. 2-ДО-22
Цифровые технологии
8 
 
310.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3110Сухотина Е.А. 3-СДО-23
Разговоры о важном
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3120 
1 
2Николаева Л.Г. 6-КО-20
ТОНКМ с МП
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3130 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3140Крылова М.А. 2-ДО-23
Разговоры о важном
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3150 
1Бессонова Т.М. 3-СДО-23
Математика
2Бессонова Т.М. 5-НО-23
Математика
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
8/2Корп0Левченко Ж.Д. 7-ПДО-20
Разговоры о важном
1Котовщикова М.А. 7-ПДО-21
Вок. анс.
2 
3Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21
ТиПА МР ПДО
4 
5 
6 
7 
8 
 
Д/об0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Д/обуч0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Д/обуч.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Д/обуч..0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Д/обуч...0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дист0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дист..0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дист...0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дист....0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант-0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант.,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант...0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант`0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Дистант``0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
ДО0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
ДО.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
ДО..0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
ДО...0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
ДО....0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Спорт зал0Смагина А.Л. 8-ДО-20
Разговоры о важном
1 
2Смагина А.Л. 6-КО-23
Физкультура
3 
4 
5 
6Бухарова Н.Д. 3-СДО-21
Физкультура
7 
8 
 
Чит. зал0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

Обновлено: 03.03.2024 в 16:32.