Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по аудиториям

АудиторияПара  
 
1/2Корп0 
1 
2 
3 
4Марьина С.В. 5-ПДО-19
Разговоры о важном
5 
6 
7 
8 
 
1050 
1Копытова Н.Е. 1-ДО-22
Ин. язык
2Копытова Н.Е. 1-ДО-21
Ин. язык
3Копытова Н.Е. 7-ПДО-21
Ин. язык
4Копытова Н.Е. 6-КО-22
Ин. язык
5Копытова Н.Е. 5-НО-21
Ин. язык
6 
7 
8 
 
1070 
1 
2Гусейнова А.Г. 6-КО-20
ТиМ ФВ с практ
3Гусейнова А.Г. 4-НО-20
ТиМ ФВ с практ
4Гусейнова А.Г. 6-КО-19
Разговоры о важном
5Гусейнова А.Г. 5-НО-20
ООВР
6 
7 
8 
 
1080 
1 
2Кривощекова И.В. 3-СДО-22
Русский язык
3Кривощекова И.В. 5-ПДО-19
РЯ и КР
4Кривощекова И.В. 5-НО-20
Разговоры о важном
5 
6 
7 
8 
 
1090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
1120 
1Чащина Ю.В. 3-СДО-22
Ин. язык
2Чащина Ю.В. 6-КО-19
Ин. язык в ПД
3Чащина Ю.В. 2-ДО-22
Ин. язык
4Чащина Ю.В. 2-ДО-21
Разговоры о важном
5Чащина Ю.В. 4-НО-20
Ин. язык
6 
7 
8 
 
1140 
1 
2Дегтяренко Е.М. 5-ПДО-19
КТ
3Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21
МНСТ
4Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-22
Введение в сп-ть
5 
6 
7 
8 
 
1150 
1 
2Пацер О.А. 3-СДО-21
ТиМО ФВиРДРиДВ
3Пацер О.А. 1-ДО-21
ТиМО ФВиРДРиДВ
4 
5Пацер О.А. 2-ДО-21
ТООО в РВГ
6 
7 
8 
 
2 Корпус0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
2020 
1 
2Долгов Д.С. 5-НО-22
Информатика
3Долгов Д.С. 8-ДО-21
Информатика и ИКТ в ПД
4Долгов Д.С. 6-КО-22
Информатика
5Полякова А.И. 4-НО-21
Информатика и ИКТ в ПД
6Полякова А.И. 6-КО-21
Информатика и ИКТ в ПД
7 
8 
 
202.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
2040 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
204.0 
1 
2Ильяшик А.А.. 1-ДО-22
Обществознание
3Ильяшик А.А.. 7-ПДО-22
Обществознание
4 
5 
6 
7 
8 
 
2070 
1Антипова Е.А. 5-НО-22
Литература
2Антипова Е.А. 4-НО-22
Русский язык
3Антипова Е.А. 5-НО-22
Русский язык
4Антипова Е.А. 5-НО-21
Разговоры о важном
5 
6 
7 
8 
 
2080 
1Курюмова А.В. 4-НО-22
География
2Курюмова А.В. 2-ДО-22
География
3Курюмова А.В. 1-ДО-22
География
4Курюмова А.В. 6-КО-21
Разговоры о важном
5Курюмова А.В. 6-КО-21
ВАФиГ
6 
7 
8 
 
2100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
2120 
1 
2Вострецова Е.Ю. 7-ПДО-20
Психология
3Вострецова Е.Ю. 6-КО-20
Психология
4Вострецова Е.Ю. 1-ДО-21
Разговоры о важном
5 
6Свиридова Т.В. 4-НО-19
Ест-е с МП
7 
8 
 
2130 
1 
2 
3 
4Пацер О.А. 1-ДО-19
Разговоры о важном
5 
6 
7 
8 
 
2140 
1 
2Платонова Н.В. 7-ПДО-22
ОБЖ
3Викторова О.С. 4-НО-21
ТиПА МР УНК
4 
5 
6 
7 
8 
 
3010 
1Мишина О.А. 1-ДО-22
Ин. язык
2Мишина О.А. 6-КО-19
Ин. язык в ПД
3Мишина О.А. 1-ДО-19
Ин. язык
4Мишина О.А. 3-СДО-19
Разговоры о важном
5Мишина О.А. 5-НО-21
Ин. язык
6 
7 
8 
 
302Акт зал0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3070 
1Белошицкая Л.О. 7-ПДО-20
ПЭиЭ
2Белошицкая Л.О. 8-ДО-21
ДЛ с пр по ВЧ
3Белошицкая Л.О. 4-НО-19
ОПМ
4Белошицкая Л.О. 4-НО-20
ДЛ с пр по ВЧ
5Белошицкая Л.О. 4-НО-19
ДЛ с пр по ВЧ
6 
7 
8 
 
3080 
1Киселева С.Н. 2-ДО-19
Основы философии
2Киселева С.Н. 2-ДО-19
Основы философии
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3090 
1Сидорова О.Ф. 6-КО-19
ТОО Инклюз
2Сидорова О.Ф. 3-СДО-19
МОРВДООД с НР и ЗПР
3Сидорова О.Ф. 3-СДО-19
Практикум по КЗП
4Арнст Е.А. 3-СДО-20
ТиПАМР ВДДВ с ОРСР
5 
6 
7 
8 
 
3100 
1Морозова М.В. 3-СДО-22
Информатика
2Морозова М.В. 5-НО-22
Информатика
3Морозова М.В. 2-ДО-22
Информатика
4Морозова М.В. 4-НО-21
Разговоры о важном
5Морозова М.В. 4-НО-21
Информатика и ИКТ в ПД
6 
7 
8 
 
310.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3110 
1 
2 
3Платонова Н.В. 6-КО-19
БЖ
4Платонова Н.В. 4-НО-19
Разговоры о важном
5Платонова Н.В. 6-КО-22
ОБЖ
6 
7 
8 
 
3120 
1 
2 
3Свиридова Т.В. 5-НО-20
Ест-е с МП
4 
5 
6 
7 
8 
 
3130 
1 
2Букотина О.А. 4-НО-21
Педагогика
3Букотина О.А. 3-СДО-21
Основы ОиДП
4Букотина О.А. 3-СДО-21
Разговоры о важном
5Букотина О.А. 1-ДО-21
ТОиМ Мат РД
6Букотина О.А. 5-НО-21
Педагогика
7 
8 
 
3140 
1 
2 
3 
4Викторова О.С. 6-КО-20
МОООвНК и НК ККРО
5 
6 
7 
8 
 
3150 
1 
2 
3Арнст Е.А. 6-КО-21
Спец. псих. и пед.
4Киселева С.Н. 3-СДО-22
Литература
5 
6 
7 
8 
 
8/2Корп0 
1Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21
МОДосугМ
2Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21
МОДосугМ
3Левченко Ж.Д. 7-ПДО-20
МОДосугМ
4Левченко Ж.Д. 7-ПДО-20
ТиПА МР ПДО
5Левченко Ж.Д. 5-ПДО-19
Гармония
6 
7 
8 
 
Дист0 
1Дружинина И.Е. 6-КО-20
МО прод ВД
2Дружинина И.Е. 4-НО-20
МО прод ВД
3Дружинина И.Е. 5-НО-21
МО прод ВД
4Ширяева Е.А. 5-НО-22
Обществознание
5Дружинина И.Е. 8-ДО-21
ПпХОМиИИ
6 
7 
8 
 
Дист...0 
1 
2 
3Захарова Н.Л. 2-ДО-19
ПОПД
4Дружинина И.Е. 8-ДО-21
Разговоры о важном
5Захарова Н.Л. 3-СДО-19
ПОПД
6 
7 
8 
 
ДО0 
1 
2 
3Гагарина В.А. 4-НО-22
История
4Гагарина В.А. 2-ДО-22
Обществознание
5 
6 
7 
8 
 
ДО...0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Спорт зал0 
1Бухарова Н.Д. 7-ПДО-22
Физкультура
2Бухарова Н.Д. 5-НО-20
Физкультура
3Бухарова Н.Д. 3-СДО-22
Физкультура
4 
5Бухарова Н.Д. 3-СДО-20
Физкультура
6 
7 
8 
 
Чит. зал0 
1 
2Мотова О.Р. 1-ДО-19
ООР
3Полякова А.И. 8-ДО-21
Информатика и ИКТ в ПД
4 
5Мотова О.Р. 1-ДО-19
ООР
6 
7 
8 

 

Обновлено: 01.02.2023 в 15:25.