Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 202.

ДеньПара  
 
22.09.2023
Пт-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
23.09.2023
Сб-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
24.09.2023
Вс-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
25.09.2023
Пн-1
1 
2 
3 
4Зайцева А.А. 7-ПДО-21
МДТ
5 
6 
7 
8 
 
26.09.2023
Вт-1
1 
2 
3 
4 
5Долгов Д.С. 8-ДО-21
Информатика и ИКТ в ПД
6 
7Львова Т.А. 7-ПДО-21
Психология общения
8 
 
27.09.2023
Ср-1
1 
2 
3 
4Гусейнова А.Г. 4-НО-21
ТиМ ФВ с практ
5Копытова Н.Е. 7-ПДО-21
Ин. язык
6Толченова Н.В. 7-ПДО-21
Информатика и ИКТ в ПД
7 
8 
 
28.09.2023
Чт-1
1 
2 
3 
4Мотова О.Р. 1-ДО-20
ООР
5Зайцева А.А. 7-ПДО-21
ДТ
6Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21
КТ
7 
8 
 
29.09.2023
Пт-1
1 
2 
3 
4Шукюрова А.К. 7-ПДО-22
Математика
5Викторова О.С. 1-ДО-20
МиМ ППИ
6Зайцева А.А. 2-ДО-20
Ритмика, КР
7 
8 
 
30.09.2023
Сб-1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
01.10.2023
Вс-1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
02.10.2023
Пн-2
1 
2Зайцева А.А. 7-ПДО-21
МДТ
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
03.10.2023
Вт-2
1 
2 
3 
4 
5Марьина С.В. 7-ПДО-21
МХК
6Арнст Е.А. 6-КО-22
Спец. псих. и пед.
7 
8 
 
04.10.2023
Ср-2
1 
2 
3 
4 
5Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21
ТиПА МР ПДО
6Севрюкова Л.Е. 6-КО-21
ТиМОДКР НК и НК ККРО
7 
8 
 
05.10.2023
Чт-2
1 
2 
3 
4Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21
МНСТ
5Морозова М.В. 6-КО-21
Информатика и ИКТ в ПД
6Филянина Н.М. 8-ДО-21
ТиМО ОПродВД ДДВ
7 
8 

 

Обновлено: 21.09.2023 в 20:34.