Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 107

ДеньПара  
 
07.12.2023
Чт-1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
08.12.2023
Пт-1
1 
2Севрюкова Л.Е. 1-ДО-21 2-ДО-21 3-СДО-21 7-ПДО-21 8-ДО-21
Курсы
3Мотова О.Р.. 1-ДО-20
ООР
4Чащина Ю.В. 7-ПДО-22
Ин. язык
5Левченко Ж.Д. 7-ПДО-20
ТиПА МР ПДО
6Сидорова О.Ф. 7-ПДО-20
Корр. и спец. педагогика
7Сидорова О.Ф. 7-ПДО-20
Корр. и спец. педагогика
8 
 
09.12.2023
Сб-1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
10.12.2023
Вс-1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
11.12.2023
Пн-2
1 
2 
3Севрюкова Л.Е. 1-ДО-21 2-ДО-21 3-СДО-21 7-ПДО-21 8-ДО-21
Курсы
4Тальникова Н.И. 4-НО-21
РЯ с МП
5Мишина О.А. 5-НО-20
Ин. язык
6Гусейнова А.Г. 6-КО-21
ООВР
7 
8 
 
12.12.2023
Вт-2
1 
2 
3 
4Бухарова Н.Д. 3-СДО-21
Физкультура
5Зайцева А.А. 2-ДО-20
Ритмика, КР
6Скрылева С.В. 3-СДО-20
ТиМО ВзаимВРиС
7Арнст Е.А. 2-ДО-20
ТиПА МРВ ДДВ
8 
 
13.12.2023
Ср-2
1 
2 
3Морозова М.В. 3-СДО-22
Информатика и ИКТ в ПД
4Николаева Л.Г. 4-НО-22
ТОНКМ с МП
5Гусейнова А.Г. 6-КО-21
ООВР
6Сухотина Е.А. 2-ДО-22
История России
7Бухарова Н.Д. 5-НО-20
Физкультура
8 
 
14.12.2023
Чт-2
1 
2 
3Чащина Ю.В. 1-ДО-20
Ин. язык
4Чащина Ю.В. 5-НО-21
Ин. язык
5Гусейнова А.Г. 6-КО-20
ТиМ ФВ с практ
6Викторова О.С. 2-ДО-20
МиМ ППИ
7Маклакова Е.П. 3-СДО-21
ТиМ РРечиД
8 
 
15.12.2023
Пт-2
1 
2 
3Шукюрова А.К. 7-ПДО-22
Математика
4Пацер О.А. 3-СДО-22
ТиМО ФВиРДРиДВ
5Крылова М.А. 2-ДО-20
Орг. работы с Д,ИПвР
6Дружинина И.Е. 4-НО-20
МО прод ВД
7Антипова Е.А. 7-ПДО-20
РЯ и КР
8Филянина Н.М. 7-ПДО-20
ТиПО НиДПИ
 
16.12.2023
Сб-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
17.12.2023
Вс-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
18.12.2023
Пн-1
1 
2Севрюкова Л.Е. 1-ДО-21 2-ДО-21 3-СДО-21 7-ПДО-21 8-ДО-21
Курсы
3Шукюрова А.К. 6-КО-22
ТОНКМ с МП
4Севрюкова Л.Е. 6-КО-21
ТиМОДКР НК и НК ККРО
5Гусейнова А.Г. 6-КО-22
ООВР
6Викторова О.С. 2-ДО-20
МиМ ППИ
7Букотина О.А. 3-СДО-20
МОРВДООД с НСЗВ
8 
 
19.12.2023
Вт-1
1 
2 
3 
4Копытова Н.Е. 6-КО-20
Ин. язык в ПД
5Зайцева А.А. 8-ДО-20
Ритмика, КР
6Мотова О.Р. 8-ДО-20
ООР
7Морозова М.В. 7-ПДО-22
Информатика и ИКТ в ПД
8 
 
20.12.2023
Ср-1
1 
2 
3Борисова С.Н. 6-КО-23
Литература
4Викторова О.С. 3-СДО-21
ОУИДС
5 
6Бухарова Н.Д. 3-СДО-21
Физкультура
7Долгов Д.С. 1-ДО-21
Информатика и ИКТ в ПД
8 

 

Обновлено: 06.12.2023 в 20:12.