Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 105

ДеньПара  
 
22.09.2023
Пт-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
23.09.2023
Сб-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
24.09.2023
Вс-2
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
25.09.2023
Пн-1
1 
2 
3Букотина О.А. 3-СДО-21
Осн СВД с ОР
4Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20
МОТРХК
5Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20
НСТ
6Дружинина И.Е. 6-КО-20
МО прод ВД
7 
8 
 
26.09.2023
Вт-1
1 
2 
3 
4Арнст Е.А. 1-ДО-20
Основы СП и СП
5Полякова А.И. 8-ДО-21
Информатика и ИКТ в ПД
6Смагина А.Л. 6-КО-20
Физкультура
7Гусейнова А.Г. 6-КО-21
МОВД в НК и НК ККРО
8 
 
27.09.2023
Ср-1
1 
2 
3Гусейнова А.Г. 6-КО-21
ТиМ ФВ с практ
4Ванчугова Л.В. 2-ДО-22
ВАФиГ
5Шукюрова А.К. 6-КО-22
Педагогика
6Чащина Ю.В. 6-КО-22
Ин. язык в ПД
7 
8 
 
28.09.2023
Чт-1
1 
2 
3Филянина Н.М. 7-ПДО-20
ТиПО НиДПИ
4Арнст Е.А. 2-ДО-20
ТиПА МРВ ДДВ
5Свиридова Т.В. 4-НО-20
Ест-е с МП
6Полякова А.И. 6-КО-20
Основы философии
7Тальникова Н.И. 5-НО-20
РЯ с МП
8 
 
29.09.2023
Пт-1
1 
2 
3Долгов Д.С. 7-ПДО-21
Информатика и ИКТ в ПД
4 
5Копытова Н.Е. 6-КО-20
Ин. язык в ПД
6Скрылева С.В. 3-СДО-20
ТиМО ВзаимВРиС
7Скрылева С.В. 3-СДО-22
Психология
8 
 
30.09.2023
Сб-1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
01.10.2023
Вс-1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
02.10.2023
Пн-2
1 
2 
3Гусейнова А.Г. 6-КО-22
ООВР
4Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21
Гармония
5Сидорова О.Ф. 6-КО-20
Осн. логопедии
6Дружинина И.Е. 6-КО-20
МО прод ВД
7 
8 
 
03.10.2023
Вт-2
1 
2 
3 
4 
5Платонова Н.В. 2-ДО-20
БЖ
6Платонова Н.В. 1-ДО-20
БЖ
7Сидорова О.Ф. 7-ПДО-20
Корр. и спец. педагогика
8 
 
04.10.2023
Ср-2
1 
2 
3 
4Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22
МОДосугМ
5Дружинина И.Е. 7-ПДО-20
МП ПДО в обл ИЗО
6Котовщикова М.А. 6-КО-20
ТиМ МузВ с пр-м
7Белошицкая Л.О. 3-СДО-21
ДЛ с пр по ВЧ
8 
 
05.10.2023
Чт-2
1 
2 
3 
4Мишина О.А. 5-НО-21
Ин. язык
5Мишина О.А. 2-ДО-20
Ин. язык
6Киселева С.Н. 4-НО-22
ТООО в НК
7Полякова А.И. 4-НО-21
Информатика и ИКТ в ПД
8 

 

Обновлено: 21.09.2023 в 20:34.